ASUNTOSIJOITTAJILLE TÄRKEÄ PÄIVITYS VEROHALLINNOLTA: VUOKRATULOJEN VEROTUS.

Verohallinto on julkaissut 13.1.2023 päivätyn ohjeen vuokratulojen verotuksesta. Päivityksen yhteydessä mm. lukuun 2.1.3 (Vuokravakuus) on lisätty ohjausta tilanteeseen, jossa vuokranantaja palauttaa vuokravakuuden vuokravälittäjän sijasta.

Ohjeen lukuun 2.1.3 (Vuokravakuus) on lisätty ohjausta tilanteeseen, jossa vuokranantaja palauttaa vuokravakuuden vuokravälittäjän sijasta. 

2.1.3 Vuokravakuus

Hyvin usein vuokralainen antaa vakuuden (vuokravakuus, takuuvuokra, vuokratakuu) vuokranantajan haltuun vuokranmaksun ja huoneiston hyvän hoidon turvaamiseksi. Kun vuokravakuus maksetaan, vuokranantajan ja vuokralaisen välille syntyy velka-saamissuhde.  Vakuuden omistusoikeus ei tuossa vaiheessa siirry vuokranantajalle, eikä vakuus siten ole vuokranantajan veronalaista tuloa vielä tuolloin riippumatta siitä, millä tavoin vakuus annetaan.

Jos vakuus palautetaan vuokralaiselle vuokrasuhteen päättymisen yhteydessä, vakuus ei missään vaiheessa siirry vuokranantajan omistukseen eikä ole hänen tuloansa.

Jos vakuus sen sijaan käytetään maksamatta jääneen vuokran kattamiseen tai vuokrasuhteen viimeisten kuukausien vuokran maksamiseen, vakuus on käytetyltä määrältään vuokranantajan veronalaista tuloa. Vuokravakuus, jota ei palauteta vuokralaiselle vuokrasuhteen päättyessä sen vuoksi, että vuokralainen on aiheuttanut huoneistossa vahinkoa, on vuokranantajan saama verovapaa vahingonkorvaus (TVL 36 ja 78 §). Korjauksesta aiheutuneet menot ovat tällöin vuokratulosta vähennyskelpoisia vain siltä osin kuin ne ylittävät vuokravakuuden ja mahdollisen muun vuokralaiselta saadun vahingonkorvauksen.

Vuokralainen voi myös maksaa vuokravakuuden vuokravälittäjälle, jolloin hänelle syntyy saaminen vuokravälittäjältä. Saamisen takaisinmaksusta on viime kädessä vastuussa vuokranantaja. Jos   vuokranantaja   maksaa vuokravälittäjän maksukyvyttömyyden vuoksi vuokralaiselle takaisin vakuuden, jota hän ei ole saanut, mutta jonka takaisin maksamisesta hän on vastuussa, kyseessä on vuokranantajan vuokravälittäjältä tilaamaan välityspalveluun liittyvä ylimääräinen todellinen meno. Tällaisessa tilanteessa takaisin maksettu vuokravakuus on vuokranantajan TVL  54 §:ssä tarkoitettu vuokratulon hankkimiseen tai säilyttämiseen liittyvä vähennyskelpoinen meno. Meno on vähennyskelpoinen sinä vuonna, jona vuokranantaja maksaa vakuuden vuokralaiselle.

Lisätietoja: Siirry tästä ohjeeseen Verohallinnon verkkosivuilla.

Seuraava blogi>