ENERGIATODISTUKSEN PUUTTUMISESTA SAATTAA SEURATA UHKASAKKO KAUPAN JÄLKEENKIN!

Energiatodistus on oltava aina kun rakennusta myydään tai vuokrataan. Kun kehotuksesta ja varoituksesta huolimatta lakia ei noudatettu, ARA joutui asettamaan uhkasakkoja.

ARA valvoo energiatodistuslain noudattamista. Jos kehotuksesta ja varoituksesta huolimatta lakia ei noudateta, ARA voi asettaa uhkasakon toimenpiteen tehostamiseksi. Tänä vuonna ARA on tehostanut valvontaansa. Joissakin tapauksista on jouduttu asettamaan uhkasakko, sillä kehotus ja varoitus eivät ole tehonneet. Uhkasakon suuruus on riippuvainen rakennuksen koosta, pientaloille 800 € ja kerrostaloissa sakko voi olla jopa 6 000 €. Kiinteistönvälittäjän on kerrottava myyjälle ennen toimeksiantosopimuksen tekemistä energiatodistuslain asettamista velvoitteista ja niiden laiminlyönnin seuraamuksista. 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on valtion viranomainen, joka valvoo todistusten käyttöä ja oikeellisuutta. Pätevät energiatodistuksen laatijat löytyvät kätevästi ARA:n ylläpitämästä energiatodistusrekisteristä: https://www.energiatodistusrekisteri.fi 

Energiatodistus tarvitaan lain mukaan, kun rakennusta tai sen osaa ollaan myymässä tai vuokraamassa. Todistus tarvitaan jo siinä vaiheessa, kun rakennusta ollaan laittamassa vuokralle tai myyntiin, sillä ilmoituksessa tulee mainita rakennuksen energiatehokkuusluokka. Rakennuksen omistajalla on aina vastuu energiatodistuksen hankinnasta. Energiatodistus on voimassa 10 vuotta sen laatimisesta. On tärkeää huolehtia, että rakennuksesta on voimassa oleva todistus kun sitä myydään tai vuokrataan.

Laki rakennuksen energiatodistuksesta määrää, että rakennuksen energiatodistus tulee esittää myyntitilanteessa ja rakennuksen energialuokka tulee olla näkyvissä. Energiatodistuksen hankinnasta vastaa rakennuksen omistaja tai omistajan edustaja, joka asunto-osakeyhtiössä on useimmiten taloyhtiö (hallitus/ isännöitsijä). Kyse on lain vaatimasta asiakirjasta, joka tulee olla hankittuna jo ennen myynti- tai vuokraustilannetta. 

Energiatodistus vaaditaan pääsääntöisesti kaikilta niiltä rakennuksilta, joita koskevat myös rakentamismääräysten vaatimukset. Energiatodistus tulee esittää uudisrakennukselle rakennuslupaa haettaessa sekä olemassa olevalle rakennukselle myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Kaikkia rakennuksia tai kaikkia tilanteita vaatimus ei koske.

Tarkempi listaus rakennuksista, joita vaatimus energiatodistuksesta ei koske: https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiatodistusneuvonta/mika_on_energiatodistus/milloin_energiatodisten_tarvitaan_ja_milloin_ei

<Edellinen blogi  Seuraava blogi >