MAANALAINEN ÖLJYSÄILIÖ VOI YLLÄTTÄÄ

Lämmititpä öljyllä tai et, olet vastuussa tontillasi olevasta öljysäiliöstä ja siitä, ettei se valuta öljyä maaperään.

Vastikään kuulin tapauksesta, jossa omakotitontin maaperään valunut öljy tuotti paljon harmia kiinteistön myyjälle ja ostajalle. Tontilla sijaitsi purkukuntoisena myyty omakotitalo, joka myytiin tontin hinnalla. Öljy oli peräisin vanhasta maanalaisesta öljysäiliöstä, joka ei enää ollut käytössä.

Ostajalle kertyi huomattavia kustannuksia alueen puhdistamisesta, ja myyjäosapuoli joutui korvaamaan tontin kauppahinnan.

Ostajan suunnitelmana oli purkaa vanha talo ja rakentaa paikalle uusi. Perustamiseen liittyvien kaivutöiden yhteydessä paljastui maaperän pilaantuminen. Purettavan talon myyjänä toimi perikunta, joka ei ollut asunut rakennuksessa.

Vanha maanalainen öljysäiliö oli viimeksi tarkistutettu noin vuosi ennen talon myyntiä ja tarkistuksessa vikoja ei paljastunut. Epäselväksi jäikin, missä vaiheessa öljyvuoto oli sattunut. Se saattoi olla hyvinkin vanhaa perua.

Käräjäoikeuden mielestä kysymyksessä oli maakaaren mukainen salainen virhe, josta myyjä ei voinut olla tietoinen. Myyjän vastuu rajoittui kauppahintaan, ei maaperän puhdistamiskuluihin. Kun myyjänä on perikunta, myös ostajan selonottovelvollisuus korostuu.

Jotta hermoja raastavilta, kalliilta puhdistustöiltä ja käräjöinniltä vältyttäisiin, ei siis kannata unohtaa maanalaisia öljysäiliöitä. Jos omalla tontillani olisi sellainen, suunnittelisin säiliön poistattamista ihan oman mielenrauhan vuoksi. Öljysäiliön poiston kustannus on nimittäin suunnilleen sama kuin maaperätutkimuksen, ja nämä taas ovat molemmat huomattavasti halvempia kuin mahdollisesti laajatkin maanvaihdot.

Ympäristötoimen ohjeet

Oulun kaupungin ympäristötoimella on ohjeet maanalaisen öljysäiliön omistajalle. Ohjeiden mukaan säiliö tulee tarkistuttaa säännöllisesti. Jos säiliö ei ole käytössä, se on tyhjennettävä ja tarkistutettava käytöstä poistettaessa. Käytöstä poistosta on samassa yhteydessä tehtävä ilmoitus paloviranomaisille.

Oulun seudun ympäristötoimelta voi myös hakea kirjallista lupaa jättää säiliö maahan, jos nosto on vaikea toteuttaa tai se vahingoittaisi muuta omaisuutta.

Asianmukaisesti tehdyt ja raportoidut öljysäiliöiden tarkistukset ja käytöstä poiston dokumentointi ovat arvokkaita asiakirjoja, kun talo halutaan myydä.

<Edellinen blogi   Seuraava blogi >