OTA VAKUUTUS VOIMAAN HETI KAUPANTEKOPÄIVÄNÄ

Kiinteistökaupan tai asunto-osakkeen kaupan jälkeen omaisuus ei aina välittömästi siirry ostajan haltuun, vaan myyjä saattaa syystä tai toisesta pitää kohteen hallinnassaan tietyn siirtymäajan, vaikkapa muuton järjestelyjen takia. 

Ostajaa saattaakin houkuttaa ajatus säästää hiukan vakuutusmaksuissa ja sopia kaupanteossa, että myyjä pitää kotivakuutuksensa voimassa luovutukseen asti. 

Mielestäni tässä kohdassa ostaja säästää väärässä paikassa. Mitä jos siirtymäaikana tapahtuu tulipalo tai muu vahinko? 

Suosittelenkin ostajia vakuuttamaan omaisuutensa heti kaupantekopäivästä alkaen. Myös lainsäädäntö lähtee siitä, että vaaranvastuu siirtyy ostajalle kaupantekopäivänä. Näin ostaja voi varmistua siitä, että hänen hankkimansa omaisuus todella on vakuutettu sillä tavalla kuin hän itse haluaa. Vakuutusmaksuissa säästyvä summa on pieni verrattuna mahdollisen vahingon suuruuteen. 

Vaaranvastuu on kiinteistökaupan käsite, joka osoittaa, kuka vastaa myrsky-, tulipalo- tai muusta myyjästä riippumattomasta vahingosta. Tavallisesti myös kauppakirjassa mainitaan vaaranvastuun siirtymisen ajankohdasta. 

Vakuuttamisesta ja vaaranvastuusta voi lukea lisää Maanmittauslaitoksen sivuilta kiinteistönvaihdannan palveluista. 

Oikeusturvavakuutus voi säästää harmeilta

Olitpa myymässä tai ostamassa, hyvissä ajoin ennen kauppaa otettu oikeusturvavakuutus voi lievittää harmeja, joita kauppaan liittyvät riidat aiheuttavat. Tavallisimmin riitoja syntyy asunnon kunnosta tai siellä tehdyistä muutostöistä, ja erimielisyyden jo alettua vakuutuksen ottaminen on myöhäistä.  

Yleensäkin kodin tai vaikka sijoitusasunnon vakuutusten valintaan kannattaa paneutua. Vakuutuksen ottajan on hyvä olla tarkalleen selvillä, mitä vakuutus kattaa ja mitä se ei kata. 

Asuntosijoittajille on erillisiä vakuutuksia

Vakuutusyhtiöt tarjoavat vakuutuksia vuokranantajille esimerkiksi menetetyn vuokratuoton varalta. Jos asunto tulee asuinkelvottomaksi siellä sattuneen vahingon vuoksi, keskeytyy vuokratulonkin saanti. Vakuutusyhtiöt tarjoavat vuokranantajille lisäturvana vuokratulon keskeytysvakuutusta. 

Usein vuokralaiselta edellytetään kotivakuutuksen ottamista ja hänen kannattaakin se ottaa oman omaisuutensa turvaamiseksi. Laki ei tätä kuitenkaan vuokralaiselta vaadi, eikä vuokranantaja saa tietoa, onko vuokralaisen kotivakuutus koko ajan voimassa tai kuinka kattava se on. 

Vuokranantajan vakuutuksen ottaminen on tästä syystä mielestäni järkevää, ja vakuutusmaksun voi vähentää verotuksessa. Tällainen vakuutus tuottaa turvaa myös riitatapausten tai vuokralaisen tahallaan aiheuttamien vahinkojen varalta.

Milloin vastaa taloyhtiö ja milloin osakas?

Taloyhtiöissä talon rakenteet, esimerkiksi putkistot kuuluvat taloyhtiön vastuulle ja asunnon sisäosat kuten keittiönkalusteet ja lattiat osakkaan vastuulle. 

On hyvä tietää, että taloyhtiön kiinteistövakuutus korvaa vaikkapa putkirikon takia sattuneet vahingot asunnoissa vain tiettyyn perustasoon saakka. Jos olet laitattanut asuntoosi esimerkiksi arvokkaan parketin, mahdollinen kiinteistön vakuutus ei korvaa kallista parkettia koko arvostaan. 

Toisinaan on epäselvyyttä siitä, kenen kuuluu vahingon jälkeen maksaa taloyhtiön kiinteistövakuutuksen omavastuuosuus. Tässä vastaus riippuu siitä, kenen kunnossapitovastuulla vahingoittunut omaisuus on. 

Jos vahinko johtuu vaikkapa kiinteistön putkirikosta, taloyhtiö on omavastuun maksaja. Jos taas vahinko johtuu osakkaan vastuulla olevasta omaisuudesta, kuten astianpesukoneen vuodosta, omavastuu määräytyy eri tavalla. Jos siis vuodon jälkeen korjataan sekä taloyhtiön että osakkaan vastuulle kuuluvaa omaisuutta, omavastuu jaetaan samassa suhteessa.

<Edellinen blogi   Seuraava blogi >