VANHA ASUNTO ENTISTÄ KIINNOSTAVAMPI SIJOITUSKOHDE​


Sanna Marinin hallitus on teettänyt selvityksen taloyhtiölainojen verovähennysoikeuden poistamisesta. Selvityksen syynä on ollut huoli kotitalouksien velkaantumisesta. Taloyhtiölaina on laina, jonka taloyhtiö ottaa uudisrakentamista tai peruskorjausta varten ja jota osakkaat lyhentävät pääomavastikkeena. Suuren lainaosuuden vuoksi uuden asunnon ostohinta saattaa olla vain murto-osan asunnon velattomasta hinnasta.

Runsaasti yhtiölainaa sisältävät kohteet ovat kiinnostaneet asuntosijoittajia niiden pienen hankintahinnan ja verovähennyshyödyn takia. Jos taloyhtiö tulouttaa pääomavastikkeet, asuntosijoittaja voi vähentää ne vuokratulosta suoraan saman vuoden verotuksessa. Jos taas yhtiö rahastoi pääomavastikkeet, ne voi vähentää vasta asuntoa myytäessä hankintamenona mahdollisesta myyntivoitosta.

Asuntosijoittajaa houkuttelee vaihtoehto, jossa vastikkeet voi vähentää verotuksessa joka vuosi. Veroporkkana on tuntuva, mutta pysyykö se?

Päätöksiä verovähennysoikeuden muuttamisesta ei ole tehty vielä. Silti asuntosijoittajan ei välttämättä ole viisasta pitkällä tähtäimellä laskea sijoitustaan erilaisten veroetujen varaan eikä luottaa, että pääomavastikkeen verovähennysoikeus säilyy nykyisenlaisena.

Tämä tekee vanhemmista asuntokohteista sijoittajan kannalta kiinnostavampia verrattuna uudiskohteisiin. Asunto vanhasta, suunnitelmallisilla korjauksilla kunnossapidetystä taloyhtiöstä on nyt entistä varmempi sijoituskohde. Lisäetuna on, että näissä vanhoissa asunnoissa on usein myös väljemmät ja valoisammat tilat uusiin verrattuna.

Uudiskohteiden taloyhtiölainoihin liittyy myös riskinsä, kun velan osuus on suuri. Asuntojen valmistuttua on lyhennysvapaa kausi, jolloin osakas maksaa vain hoitovastiketta. Lyhennysvapaan kauden päätyttyä kulut nousevat tuntuvasti, kun pääomavastikkeen lyhennys alkaa. Jos taloyhtiön osakkaista joku ei kykenekään maksamaan lainaosuuttaan, se jää muiden osakkaiden maksettavaksi.

<Edellinen blogi   Seuraava blogi >