TALOYHTIÖN HALLITUKSESSA VAIKUTAT ENITEN

Kenen vastuulle luottaisit sadantuhannen euron osakesalkustasi huolehtimisen? Asunto-osake maksaa helposti vähintään tämän verran, joten ei ole yhdentekevää, kuka pääsee vaikuttamaan omaisuutesi arvoon. Taloyhtiön hallituksen jäsenet ovat käytännössä osakesalkkusi hoitajia.  

Jos sinulle tarjotaan taloyhtiön hallituksen jäsenyyttä, tarjoukseen kannattaa suhtautua myönteisesti. Oppimishaluinen, asioihin paneutuva ja yhteistyökykyinen osakas pärjää kyllä hallituksessa.  

Viisaasti ja pitkäjänteisesti toimiva taloyhtiön hallitus voi vaikuttaa siihen, että yhtiössä olevien asuntojen arvo kehittyy hyvin. Olitpa asuntosijoittaja tai asuva osakas, tämä intressi on yhteinen. Hyvässä yhtiössä on viihtyisää asua, ja sen asunnot on aikanaan helpompi myydäkin. 

Monissa iäkkäämmissä taloyhtiöissä tulevat ajankohtaisiksi julkisivu-, piha- ja putkiremontit. Sen lisäksi, että taloyhtiöt tekevät vastuullisesti peruskorjauksia yhtiöissään olisi tärkeää panostaa myös taloyhtiön ulkoasuun sekä yleiseen viihtyvyyteen. Esimerkiksi taloyhtiöiden pihat, porraskäytävät ja yhteiset tilat sekä personoitu valaistus voivat olla yksittäisen taloyhtiön vetovoimatekijöitä, joilla voi erottua ja vahvistaa oman taloyhtiön osakkeiden arvoja ja edistää niiden kauppaa. 

Hallituksessa olet näköalapaikalla sen suhteen, millä tavalla nämä tärkeät hankkeet toteutetaan ja vaikutat siihen, miten houkutteleva taloyhtiö näiden jälkeen on. Voit vaikuttaa vastiketasoon ja äänesi kuuluu tehokkaammin pienemmissäkin asioissa, vaikkapa siinä, miten taloyhtiön yhteiset tilat siivotaan.  

Ei pidä väheksyä hallituksen jäsenten vastuuta eikä työmäärää: heille kuuluu tehtävästä myös kohtuullinen palkkio. Taloushallinnon, kiinteistöalan tai juridiikan ammattiosaamisesta on ehdottomasti hyötyä, mutta hallituksessa voi pärjätä muunlaisellakin taustalla. Jos yhtiöllä on isännöitsijä, hänen on huolehdittava yhtiön juoksevasta hallinnosta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. 

Hallitus edustaa kaikkia taloyhtiön osakkaita. Sen velvollisuus on huolehtia hallinnosta, kiinteistön hoidosta, raha-asioista ja varainhoidon valvonnasta. Hallituksella on myös oikeus päättää itsenäisesti asioista, jotka eivät vaikuta olennaisesti asumiseen tai asumiskustannuksiin. Alan yhdistyksistä ja järjestöistä hallituksen jäsen saa hyvin tietoa, ja heille järjestetään myös koulutusta. Tarvittaessa hallituksen jäsenet voivat ja heidän on velvollisuuskin käyttää apunaan asiantuntijoita.  

On eduksi, jos hallituksessa on eri-ikäisiä ihmisiä, jotka tuovat asioihin omaa kokemustaan ja näkökulmaansa. Ruuhkavuosissa eläviä helpottaa se, että nykyisin taloyhtiön hallituksetkin ovat oppineet kokoontumaan etäyhteyksin. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet valitusta määrästä jäseniä, jollei yhtiöjärjestyksessä vaadita suurempaa määrää. Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. Jos hallituksen jäsen on estyneenä, hänen tilalleen tulevalle varajäsenelle on varattava sellainen tilaisuus. 

Hallitus todellakin tulee saada valittua. Jos taloyhtiöllä ei ole hallitusta, on riskinä, että yhtiö joutuu selvitystilaan ja asunto-osakeyhtiömuoto puretaan. Hallituksen jäseniä voidaan hakea myös yhtiön ulkopuolelta. Se voi olla esimerkiksi yhtiössä asuva vuokralainen tai joku taloyhtiön ulkopuolinen henkilö, mutta tämä on kuitenkin melko hintava vaihtoehto.

 <Edellinen blogi             Seuraava blogi >