VARAINSIIRTOVERON PALAUTUSHAKEMUKSET LUNASTUSTILANTEISSA

Tällä hetkellä asunnon ostajan täytyy maksaa varainsiirtoveron kaupanteon yhteydessä, mikäli kauppa tehdään kiinteistönvälittäjää käyttäen. Tämän jälkeen ostaja odottaa lunastuslausekkeen mukaisen ajan kulumisen loppuun, ennen kaupan lopullista vahvistumista.

Silloin kun kaupan kohteena olleet asunto-osakkeet on lunastettu, on ostajalla oikeus saada kaupanteon yhteydessä maksettu varainsiirtovero takaisin. Veron palauttamista tulee hakea Verohallinnolta. Varainsiirtoverojen palautus on joissain tapauksissa kestänyt kohtuuttoman pitkään.

Verohallinnolta saadun tiedon mukaan lunastuksen vuoksi tehdyt palautushakemukset saadaan tällä hetkellä käsiteltyä pääsääntöisesti kahden viikon kuluessa niiden saapumisesta. Verohallinto kuitenkin muistuttaa, että ostaja voi myös itse vaikuttaa palautushakemuksen käsittelyn ripeyteen. 

Lunastuksen vuoksi tehdyt palautushakemukset ohjatutuvat Verohallinnossa nopeampaan käsittelyyn sillä perusteella, että ostaja on valinnut palautushakemukselleen syyksi "Kyseessä on yhtiöjärjestyksen mukainen lunastustilanne". Mikäli tällaista valintaa ei ole tehty, ohjautuu hakemus muiden palautushakemusten joukkoon. Tällöin käsittelyaika ei ole yhtä lyhyt. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että ostaja valitsee oikean syyn palautushakemusta tehdessään. Jos palautushakemuksen syytä ei ole hakemusvaiheessa valittu oikein, ostaja voi olla yhteydessä Verohallintoon ja pyytää palautushakemuksen käsittelyn kiirehtimistä.

Palautushakemusten käsittelyä on Verohallinnon tietojen mukaan hidastanut usein myös se, että palautushakemuksen tiedot ovat olleet puutteelliset, tai että hakemukseen ei ole liitetty tarvittavia liitteitä (esim. kauppakirja). Täydennysten pyytäminen luonnollisesti pidentää käsittelyaikaa.

Ostaja tekee itse palautuspyynnön lunastustilanteessa. Ohjeet palautuspyynnölle löytyvät vero.fi-sivuilta. Verottaja suosii sähköisiä ilmoituksia.

 <Edellinen blogi             Seuraava blogi >