HYVÄ VÄLITYSTAPA OHJAA VÄLITTÄJÄN TYÖTÄ 

Vaikuttaako kiinteistönvälittäjän työ helpolta?  

Asunto- ja kiinteistökaupan vaatimasta työmäärästä ja vaadittavasta osaamisesta saat käsitystä, kun tutustut hyvää välitystapaa koskeviin ohjeisiin.  

Itse noudatan hyvää välitystapaa. Sekä kohteen myyjä että ostaja voivat luottaa siihen, että toimin heidän etunsa mukaisesti.  

Hyvän välitystavan ohjeiden olemassaolosta on kaikkien myyjien ja ostajien hyvä tietää. Ohjeista selviävät vastaukset moniin kysymyksiin, joita kohteiden markkinoinnin ja kaupanteon vaiheissa saattaa tulla vastaan. Ohjeistus löytyy Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton sivustolta kvkl.fi. 

Uusimmassa ohjeistossa on 87 sivua, joilla kerrotaan hyvän välitystavan mukaiset toimintatavat esimerkiksi välitysliikkeen selonottoon, markkinointiin, tarjousmenettelyyn, ostoneuvotteluun ja kaupantekoon.  

Ohjeet auttavat erilaisissa tilanteissa, vaikkapa jos myyntikohteesta tulee uusi ostotarjous vaiheessa, jossa myyjä on tehnyt jo yhdelle ostajalle vastatarjouksen. Samoin ne kertovat menettelyn, jos asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä on lunastuslauseke.  

Asunnon tai kiinteistön myyminen tai ostaminen ovat asiakkaalle elämän tärkeimpiin kuuluvia kauppoja. Välittäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja, varoja ja avaimia, joten jo näistä syistä toiminnan on oltava vastuullista. 

Välittäjän tulee hallita erilaiset osake- tai kiinteistökaupan tilanteet, esimerkiksi kun myyjänä on kuolinpesä, tai myyjä on oikeustoimikelvoton. Kiinteistöjen kaupassa vaadittavien asiakirjojen ja todistusten määrä on vielä runsaampi kuin asunto-osakkeen kaupassa. 

Laki säätelee välitystoimintaa. Välityslain 7 §:n mukaan välitysliikkeen on suoritettava välitystehtävä ammattitaitoisesti, huolellisesti ja hyvää välitystapaa noudattaen sekä ottaen huomioon toimeksiantajan ja myös tämän vastapuolen edut.  

Asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen välittäminen on siis osaamista vaativaa työtä, jota aluehallintovirastot valvovat. Ne pitävät yllä myös rekisteriä kiinteistönvälitysliikkeistä. 

Hyvä välitystapa on normisto, joka muotoutuu koko ajan sen mukaan, miten viranomaisten ohjeet ja vaikkapa tuomioistuinten päätökset linjaavat. Ohjetta päivitetään säännöllisesti, uusin päivitys on tehty 12.10.2022.  

Linkki hyvän välitystavan ohjeisiin  

https://www.kvkl.fi/hyva_valitystapa.html

 <Edellinen blogi             Seuraava blogi >